Hvad laver Svinninge Lokalforum

Hvad er et Lokalforum?


Holbæk kommune besluttede ved kommunesammenlægningen i 2007, at dele den nye storkommune op i 18 lokalområder med hver sit Lokalforum. De enkelte lokalfora er bl.a. kommunes lokale dialogpart og er ofte høringspart i kommunal høringer.

Borgere, foreninger og virksomheder i lokalområdet kan stadig kontakte kommunen direkte i høringer og individuelle sager.

Svinninge Lokalforum

Ved en stiftende generalforening den 8. februar 2017 blev Svinninge Lokalforum til en forening.

Formålet med Svinninge Lokalforum er

  • At igangsætte og understøtte aktiviteter, projekter og tiltag til gavn for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, institutioner og øvrige aktører i lokalområdet.
  • At understøtte en åben debat om lokalområdet blandt aktører i området sammen med politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune.
  • At muliggøre en tæt kontakt med øvrige lokale fora, kommunale politikere, medarbejdere, virksomheder i lokalområdet og andre interesserede, bl.a. ved at sikre at der er mindst en kontaktperson, der kan rettes henvendelse til.
  • At sikre at Svinninge og tilhørende lokalområder er attraktive områder. 

Formelt repræsenteres Svinninge Lokalforum af en bestyrelse, som vælges ved den årlige generalforsamling.

Alle, som har interesse i lokalområdet – er bosiddende i foreningens område –  og som deltager i foreningens møder er medlemmer.

Alle er meget velkomne, og Svinninge Lokalforum opfordrer alle til at komme og deltage i drøftelserne af og i arbejdet med Svinninges udvikling.

Alle som kommer til lokalforumsmøderne deltager på lige fod i de beslutninger der træffes.

Svinninge Lokalforum og Borgermøder

Der afholdes Borgermøder 3 – 4 gange årligt, oftest i Svinninge Sportscenter.

Mødedatoer, dagsordener, referater findes her på siden, og bliver desuden sendt ud til dem der står vores e-post liste.

Desuden bliver møderne annonceret på infoskærmen i SuperBrugsen og vores Facebook side.

Svinninge Lokalforum eller en af projektgrupperne kan kontaktes


ved at skrive til svinningelokalforum@gmail.com.